حجم: ۲۰ ml

نوع: اسپری

دکور: شیشه ای مکعب مستطیل ساده